GuatemaladDocumentsdPublicacionsd ActivitatsdBrigadesdProjectesdImmigració dEnllaçosd Qui som dContacta

Memòries d'activitats:

Any 2012

. Balanç de situació
. Balanç de pèrdues i guanys

Any 2011

Memòria econòmica i balanç de pèrdues i guanys

Any 2010

Memòria d'activitats
Memòria econòmica i balanç de pèrdues i guanys

 

Any 2009

Memòria d'activitats
Memòria econòmica i balanç de pèrdues i guanys

 

Any 2008

Memòria d'activitats
Memòria econòmica

Històric:

Campanyes i denúncies

Històric de campanyes i denúncies des de l'any 2010

A partir de l'any 2010 consulta el bloc