GuatemaladDocumentsdPublicacionsd ActivitatsdBrigadesdProjectesdImmigració dEnllaçosd Qui som dContacta

Any 2006dAny 2005 d2004 i històric de projectes (2003-1998)

 

j

Des de l'any 1998 l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala realitzem projectes de cooperació amb diverses organitzacions populars guatemalenques i de sensibilització davant la societat.

Any 2009

Promoció de gobernabilitat i ciutadania activa descentralitzada i des dels pobles indígenes a l’Altiplà Occidental de Guatemala amb el Movimiento Tzuk kim-pop/Proyecto Lingüístico Santa María.
Subvencinat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Quantitat atorgada: 95.000 euros

Projecte trianual: Promoción de una cultura de paz, culturalmente sustentable en el Altiplano Occidental de Guatemala, amb el Movimiento Tzuk kim-pop/Proyecto Lingüístico Santa María.
Subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona.
Quantitat atorgada per a l'any 2009: 149.911,00 euros

Defensoria Campesina del Comité de Unidad Campesina (CUC), amb el Comité de Unidad Campesina, CUC. Subvencionat per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
(Projecte presentat en concertació amb l’Associació Catalana per la Pau)
Quantitat atorgada: 13.661,34 euros

Any 2008

Conmemoración del XXX aniversario de la vida, lucha, resistencia y aportes del CUC a la Sociedad guatemalteca amb el Comité de Unidad Campesina com a contrapart local i subvencionat per l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat amb 12.000 euros

Construyendo ciudadanía sustentable desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de los Pueblos Indígenas del Altiplano Occidental de Guatemala, “Ukabal Tinimit -Desarrollo de los Pueblos- amb el Movimiento Tzuk Kim-pop / Proyecto Lingüístico Santa María com a contrapart local i subvencionat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb 85.000 euros

Fortalecimiento de la gobernabilidad local con efoque rural y de pueblos indigenas amb el Movimiento Tzuk Kim-pop / Proyecto Lingüístico Santa María com a contrapart local i subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona amb 73.694,00 euros

Els tractats d'associació Amèrica Central-UE, projecte de sensibilització per a l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona amb 5.936 euros

Any 2007

Fortalecimiento organizativo regional organizados en el Comité de Unidad Campesina, CUC, amb el Comité de Unidad Campesina, CUC, com a contrapart local i subvencionat per l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat amb 11.000 euros i per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb 8.000 euros.

Fomento de la cultura de participación ciudadana y democrática en Guatemala, amb el Movimiento Amplio de Izquierdas, MAIZ, com a contrapart local i subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona amb la quantitat de 74.970,00 euros i per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, amb la quantitat de 80.000 euros.