GuatemaladDocumentsdPublicacionsd ActivitatsdBrigadesdProjectesdImmigració dEnllaçosd Qui som dContacta

 

 
L'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala donem suport a l'Associació Papers i Drets per a Tothom, organització que treballa en defensa dels drets dels immigrants.

En aquest apartat reflectim algunes informacions sobre temes d'actualitat referits a immigració.

Per a més informació, consulteu el bloc de Papers i Drets per a Tothom.

Tenim Dret a Tenir Drets.
Ni Exclusió Ni Discriminació

A l'Estat Espanyol la població migrada es troba sotmesa a la Llei d'Estrangeria, una llei discriminatòria, diferent a les que té la resta de la ciutadania.

Mentrestant, les condicions de vida dels i de les immigrants són cada cop més difícils, les administracions fan prevaldre les polítiques de control davant la despesa social. S'endureixen els requisits per a la residència legal, tant a través de la privació de drets com amb l'assetjament policial: controls de documentació, detencions arbitràries, internament i expulsions.

L'Administració i els partits polítics continuen tractant la immigració com a mà d'obra barata, o com un "problema". Es titlla l'immigrant d'enemic perillós, probable terrorista, invasor… provocant por i inseguretat. Aquest racisme institucional contribueix al racisme social.

D'aquesta manera, s'obliden les profundes desigualtats econòmiques, injustícies socials, fam i guerres que són l'origen dels actuals processos migratoris. Es nega així a milions de persones el dret humà elemental de buscar una vida digna amb independència del lloc de naixement.

Aquesta política degrada i envileix el conjunt de la societat. Per això, des de la convicció de la universalitat dels drets humans i la igualtat de totes les persones, exigim l'adopció de

12 Mesures Urgents per la Dignitat dels i de les migrants

a) REGULARITZACIÓ, GARANTIES a la RESIDÈNCIA i VIDA FAMILIAR
1. Obertura d'un nou Procés de Regularització, sense condicionar-lo a l'existència d'un contracte de treball previ.
2. Adaptació a la realitat dels requisits per acollir-se a l'arrelament social.
3. Atorgament de l'arrelament laboral a tota persona que acrediti una o diverses relacions laborals.
4. Flexibilització dels requisits per a la tramitació de la reagrupació familiar.
5. Paralització de les polítiques de contractació en origen de treballadors i treballadores temporers.
6. Augment significatiu dels recursos per garantir l'accés a la informació.

b) CESSAMENT DE LA REPRESIO i l'ABÚS POLICIAL, NO a la XENOFÒBIA.
7. Tancament dels Centres d'Internament per a Estrangers.
8. Derogació del Protocol d'actuació aprovat el septiembre de 2007.
9. Paralització dels controls de documentació, les detencions, el segrest de passaports i les expulsions
10. Retirada definitiva de la Proposició de Llei Orgànica de Mesures per a la Lluita Contra la Immigració Clandestina.

c) IGUALTAT PLENA de DRETS
11. Compliment dels acords internacionals subscrits en matèria d'asil i drets dels treballadors migrants.
12. Garantir el dret de sufragi actiu i passiu per a les persones immigrants, com també l'exercici de tots els drets laborals, socials, civilsi culturals.

Convençuts que només amb la mobilització social es podran aconseguir aquestes mesures, convoquem les persones i col•lectius compromesos amb la defensa de la igualtat de drets a una

Associació Papers i Drets per a Tothom, Espai per a la Desobediència a les Fronteres, Casa de Treballadors Immigrantes-CTI, Asociación Toteva Rapanui, Ateneu Candela-Oficina de Drets Socials de Terrassa, "Vía Democrática" de Marruecos, Espai d'inclusio i formacio Casc Antic, Cornella sense Fronteres, Federació dels Col.lectius Immigrants a Catalunya, Nuevos Colectivos, Asociación nigerianos en Catalunya.